گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

مگلومین آنتی موان

Meglumine Antimonate

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

موارد مصرف مگلومین آنتی موان

این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی ( کالا آزار) و لیشمانیوز جلدی ( سالک ) مصرف می شود.

فارماکوکینتیک مگلومین آنتی موان

این دارو به سرعت و طی 24 ساعت پس از تزریق از طریق ادرار دفع خواهد شد، گرچه دفع کامل دارو از بدن تا 48 ساعت طول خواهد کشید.

منع مصرف مگلومین آنتی موان

مگلومین آنتیمونات در موارد سل ریوی، نارسای شدید کبدی یا کلیوی و بیماری های شدید قلبی، نباید مصرف شود.

عوارض جانبی مگلومین آنتی موان

عوارض ناشی از عدم تحمل آنتیموان به ویژه در ابتدای درمان شامل تب، سرفه های سخت، درد عضلانی، استفراغ و گاه واکنش های موضعی ( در درمان سالک ) می باشد. عوارض ناشی از مسمومیت با آنتیموان مشابه علایم عدم تحمل دارو، ولی با شدت بیشتر هستند. همچنین آسیب کبدی و کلیوی،میوکاردیت و پلی نوریت نیز ممکن است بروز کنند.

هشدار ها مگلومین آنتی موان

1- مقدار مصرف دارو را باید به تدریج افزایش داد. در صورت بروز علایم عدم تحمل آنتیموان یا مسمومیت با آن باید مقدار مصرف دارو را کاهش داد یا مصرف آن را قطع کرد. 2- پیگیری وضعیت بیمار از طریق اندازه گیری کلیرانس کرآتینین و وجود پروتئین در ادرار و نیز بررسی الکتروکاردیوگرام در طول درمان با این دارو توصیه می شود.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
00797آمپول مگلومین آنتی موناتMEGLUMINE ANTIMONATE 1.5G/5ML AMP
06648THEOPHYLLINE G 60ML SYRUP
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
MEGLUMINE ANTIMONATEمگلومین آنتی موناتINJECTION, SOLUTION300 mg/1mLPARENTERALMEGLUMINE ANTIMONIATE 300 mg/1mLP01CB01

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.