گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

متفورمین+پیوگلیتازون

Metformin+Pioglitazone

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

موارد مصرف

کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع II

تداخلات دارویی

* مشخصات کلی تداخلات: • جزء متفورمین - سوبسترای MATE1 - سوبسترای MATE2-K - سوبسترای OCT1 - سوبسترای OCT2 - مهارکننده OCT1 - عامل ضد دیابت - اتصال به رزین/ پلیمر تعویض کاتیونی - تشدید اسیدوز متابولیک • جزء پیوگلیتازون - سوبسترای CYP2C8 - القاکننده CYP3A4 (خفیف) - عامل ضد دیابت تداخلات رده X (پرهیز): الکل (اتیل) کاهش اثرات داروها توسط متفورمین/ پیوگلیتازون: تروسپیوم، آنتاگونیست های ویتامین کا کاهش اثرات متفورمین/ پیوگلیتازون توسط داروها: القاکننده‌های متوسط CYP2C8، داروهای افزاینده قند خون، لوماکافتور و ایواکافتور، پاتیرومر، کینولون ها، ریتودرین، دیورتیک های تیازیدی و شبه تیازیدی، توپیرامات، وراپامیل افزایش اثرات داروها توسط متفورمین/ پیوگلیتازون: دالفامپریدین، دوفتیلید، داروهای کاهنده قند خون، انسولین‌ها، سولفونیل اوره‌ها افزایش اثرات متفورمین/ پیوگلیتازون توسط داروها: آبماسیکلیب، الکل (اتیل)، آلفالیپوئیک اسید، آندروژن ها، بیکتگراویر، مهارکننده‌های کربنیک انهیدراز، سفالکسین، سایمتیدین، مهارکننده‌های متوسط و قوی CYP2C8، دالفامپریدین، داروهای ضد ویروس با اثر مستقیم (HCV)، دولوتگراویر، اردافیتینیب، گلیکوپیرولات (سیستمیک)، گوانتیدین، ترکیبات حاجب ید دار، ایزاووکونازونیوم سولفات، لاموتریژین، لوماکافتور و ایواکافتور، قارچ میتک، مهارکننده‌های مونو آمین اکسیداز، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، اومبیتاسویر/ پاریتاپرویر/ ریتوناویر، اومبیتاسویر/ پاریتاپرویر/ ریتوناویر/ داسابوویر، اندانسترون، پگ‌ویزومانت، پرگابالین، پروتیونامید، کینولون ها، رانولازین، سالیسیلات ها، مهارکننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین، تافنوکین، توپیرامات، تری‌متوپریم، وندتانیب، آنتاگونیست های ویتامین کا تداخل با غذا: به مونوگراف هر جزء مراجعه شود.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
17643قرص متفورمین+پیوگلیتازونMETFORMIN/PIOGLITAZONE 500/15MG TAB

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.