جستجو
Generic filters

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

نیتروفورازون

Nitrofurazone

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

موارد مصرف نیتروفورازون

نيتروفورازون به صورت موضعي در سوختگي‌هاي درجه دوم سوم، زخم‌ها و عفونت‌هاي پوستي و براي آماده ساختن موضع براي پيوند پوست مصرف مي‌شود.

مکانیسم اثر نیتروفورازون

اين دارو يك مشتق نيتروفوران با طيف اثر ضدميكروبي گسترده است، كه چندين آنزيم باكتريايي دخيل در تجزيه هوازي و غيرهوازي گلوكز و پيروات از قبيل پيروات دهيدروژناز، سيترات سنتتاز، مالئات دهيدروژناز گلوتاتيون ردوكتاز و پيروات دكربوكسيلاز را مهار مي‌كند. اما اثر ناچيزي بر پسودوموناس آئروژينوزا دارد.

عوارض جانبی نیتروفورازون

حساس شدن پوست و بروز واكنش‌هاي آلرژيك به ويژه رماتيت تماسي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

هشدار ها نیتروفورازون

1- مصرف نيتروفورازون ممكن است موجب بروز عفونت ثانويه ناشي از ميكروارگانيسم‌هاي غير حساس، به ويژه پسودوموناس آئروژينوزا و قارچ‌ها شود. در صورت بروز عفونت ثانويه مصرف اين دارو بايد قطع شود و درمان مناسب ديگري جايگزين گردد. 2- اين دارو در بيماران مبتلا به كمبود G6PD بايد با احتياط مصرف شود.

توصیه های دارویی نیتروفورازون

در صورت تحريك موضعي ناشي از مصرف دارو يا بدتر شدن عفونت بايد به پزشك مراجعه شود.

کد ژنریکنام فارسینام انگلیسی
00909کرم نیتروفورازونNITROFURAZONE 0.2% 30G CREAM
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
NITROFURAZONEنیتروفورازونCREAM0.2 %TOPICALNITROFURAZONE 0.2 %D09AA03

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.