بیمارستان 22 بهمن

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

صفحه اختصاصی

بیمارستان 22 بهمن

صاحب امتیاز:

بیمارستان 22 بهمن

مسئول فنی:

دانشگاه:

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

-

72150 بار
بازدید از این صفحه
28 تعداد محصولات ثبت شده این داروخانه در سایت داروسازی

در صورتی که نماینده داروخانه بیمارستان 22 بهمن هستید، می‌توانید محصولات این داروخانه را خودتان به سایت اضافه کنید.

اضافه کردن محصول
اگر صاحب و یا نماینده داروخانه بیمارستان 22 بهمن هستید، برای اضافه کردن توضیحات (درباره ما) و ویرایش این صفحه، لطفا از طریق فرم تماس سایت داروسازی اقدام کنید.

آدرس

خراسان رضوی، نیشابور، ایران خراسان رضوی نیشابور خیابان امام خمینی بیمارستان 22 بهمن

تماس بگیرید

تلفن: در صورتی که مسئول داروخانه هستید جهت درج تلفن تماس بگیرید.

تماس با بیمارستان 22 بهمن

توجه در خصوص فرم تماس با داروخانه بیمارستان 22 بهمن عملکرد این فرم منوط به تماس نماینده این داروخانه با سایت داروسازی و درخواست دسترسی ایشان است.
این فرم تماس فعلا عمل نمی‌کند.

محصولات بیمارستان 22 بهمن

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.