داروخانه داخلی بیمارستان لاله

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

صفحه اختصاصی

داروخانه داخلی بیمارستان لاله

صاحب امتیاز:

بیمارستان لاله

مسئول فنی:

دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی ایران

-

71204 بار
بازدید از این صفحه
6 تعداد محصولات ثبت شده این داروخانه در سایت داروسازی

در صورتی که نماینده داروخانه داروخانه داخلی بیمارستان لاله هستید، می‌توانید محصولات این داروخانه را خودتان به سایت اضافه کنید.

اضافه کردن محصول
اگر صاحب و یا نماینده داروخانه داروخانه داخلی بیمارستان لاله هستید، برای اضافه کردن توضیحات (درباره ما) و ویرایش این صفحه، لطفا از طریق فرم تماس سایت داروسازی اقدام کنید.

آدرس

تهران، تهران، تهران -شهرک قدس- فاز 5 خیابان سیمای ایران - نبش فلامک جنوبی- بیمارستان لاله - داروخانه داخلی بیمارستان لاله

تماس بگیرید

تلفن: در صورتی که مسئول داروخانه هستید جهت درج تلفن تماس بگیرید.

تماس با داروخانه داخلی بیمارستان لاله

توجه در خصوص فرم تماس با داروخانه داروخانه داخلی بیمارستان لاله عملکرد این فرم منوط به تماس نماینده این داروخانه با سایت داروسازی و درخواست دسترسی ایشان است.
این فرم تماس فعلا عمل نمی‌کند.

محصولات داروخانه داخلی بیمارستان لاله

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.