داروخانه داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

صفحه اختصاصی

داروخانه داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

صاحب امتیاز:

بوعلی سینا قزوین

مسئول فنی:

دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

-

82201 بار
بازدید از این صفحه
17 تعداد محصولات ثبت شده این داروخانه در سایت داروسازی

در صورتی که نماینده داروخانه داروخانه داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا هستید، می‌توانید محصولات این داروخانه را خودتان به سایت اضافه کنید.

اضافه کردن محصول
اگر صاحب و یا نماینده داروخانه داروخانه داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا هستید، برای اضافه کردن توضیحات (درباره ما) و ویرایش این صفحه، لطفا از طریق فرم تماس سایت داروسازی اقدام کنید.

آدرس

قزوین، قزوین، قزوین خیابان بوعلی سینا کدپستی 3413786165

تماس بگیرید

تلفن: در صورتی که مسئول داروخانه هستید جهت درج تلفن تماس بگیرید.

تماس با داروخانه داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

توجه در خصوص فرم تماس با داروخانه داروخانه داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا عملکرد این فرم منوط به تماس نماینده این داروخانه با سایت داروسازی و درخواست دسترسی ایشان است.
این فرم تماس فعلا عمل نمی‌کند.

محصولات داروخانه داخلی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.