شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

صفحه اختصاصی

شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

صاحب امتیاز:

مسئول فنی:

دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

-

81148 بار
بازدید از این صفحه
24 تعداد محصولات ثبت شده این داروخانه در سایت داروسازی

در صورتی که نماینده داروخانه شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم هستید، می‌توانید محصولات این داروخانه را خودتان به سایت اضافه کنید.

اضافه کردن محصول
اگر صاحب و یا نماینده داروخانه شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم هستید، برای اضافه کردن توضیحات (درباره ما) و ویرایش این صفحه، لطفا از طریق فرم تماس سایت داروسازی اقدام کنید.

آدرس

کرمان، بم،

تماس بگیرید

تلفن: در صورتی که مسئول داروخانه هستید جهت درج تلفن تماس بگیرید.

تماس با شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

توجه در خصوص فرم تماس با داروخانه شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم عملکرد این فرم منوط به تماس نماینده این داروخانه با سایت داروسازی و درخواست دسترسی ایشان است.
این فرم تماس فعلا عمل نمی‌کند.

محصولات شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.