شبکه بهداشت شماره یک

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

صفحه اختصاصی

شبکه بهداشت شماره یک

صاحب امتیاز:

شبکه بهداشت شماره یک

مسئول فنی:

دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-

80049 بار
بازدید از این صفحه
2 تعداد محصولات ثبت شده این داروخانه در سایت داروسازی

در صورتی که نماینده داروخانه شبکه بهداشت شماره یک هستید، می‌توانید محصولات این داروخانه را خودتان به سایت اضافه کنید.

اضافه کردن محصول
اگر صاحب و یا نماینده داروخانه شبکه بهداشت شماره یک هستید، برای اضافه کردن توضیحات (درباره ما) و ویرایش این صفحه، لطفا از طریق فرم تماس سایت داروسازی اقدام کنید.

آدرس

خراسان رضوی، مشهد، انتهای بلوار وکیل آبادشبکه بهداشت شماره1

تماس بگیرید

تلفن: در صورتی که مسئول داروخانه هستید جهت درج تلفن تماس بگیرید.

تماس با شبکه بهداشت شماره یک

توجه در خصوص فرم تماس با داروخانه شبکه بهداشت شماره یک عملکرد این فرم منوط به تماس نماینده این داروخانه با سایت داروسازی و درخواست دسترسی ایشان است.
این فرم تماس فعلا عمل نمی‌کند.

محصولات شبکه بهداشت شماره یک

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.