شبکه بهداشت لنجان

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

صفحه اختصاصی

شبکه بهداشت لنجان

صاحب امتیاز:

سید رسول هاشمی

مسئول فنی:

دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

73611 بار
بازدید از این صفحه
20 تعداد محصولات ثبت شده این داروخانه در سایت داروسازی

در صورتی که نماینده داروخانه شبکه بهداشت لنجان هستید، می‌توانید محصولات این داروخانه را خودتان به سایت اضافه کنید.

اضافه کردن محصول
اگر صاحب و یا نماینده داروخانه شبکه بهداشت لنجان هستید، برای اضافه کردن توضیحات (درباره ما) و ویرایش این صفحه، لطفا از طریق فرم تماس سایت داروسازی اقدام کنید.

آدرس

اصفهان، زرین شهر، خیابان شریعتی_شبکه بهداشت و درمان لنجان

تماس بگیرید

تلفن: در صورتی که مسئول داروخانه هستید جهت درج تلفن تماس بگیرید.

تماس با شبکه بهداشت لنجان

توجه در خصوص فرم تماس با داروخانه شبکه بهداشت لنجان عملکرد این فرم منوط به تماس نماینده این داروخانه با سایت داروسازی و درخواست دسترسی ایشان است.
این فرم تماس فعلا عمل نمی‌کند.

محصولات شبکه بهداشت لنجان

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.