فرآورده های مولتی ویتامین

گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

مولتی ویتامین

Multivitamin

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
MULTIVITAMIN THERAPEUTICمولتی ویتامین تراپیوتیکCAPSULE25000 [iU]/20 mg/5 mg/50 mg/10 mg/5 ug/150 mg/0.25 mg/1000 [iU]/10 mg/1 mg/11.6 mg/100 mg/5 mg/0.5 mg/0.1 mg/10 mg/0.5 mg/72.27 mg/1 mgORALVITAMIN A 25000 [iU]/THIAMINE 20 mg/RIBOFLAVIN 5 mg/Nicotinamide 50 mg/PYRIDOXINE 10 mg/CYANOCOBALAMIN 5 ug/ASCORBIC ACID 150 mg/BIOTIN 0.25 mg/VITAMIN D 1000 [iU]/.ALPHA.-TOCOPHEROL 10 mg/FOLIC ACID 1 mg/CALCIUM PANTOTHENATE 11.6 mg/CALCIUM 100 mg/MAGNESIUM 5 mg/manganese bis 0.5 mg/BIS MOLYBDENUM 0.1 mg/IRON 10 mg/ZINC SULFATE ANHYDROUS 0.5 mg/PHOSPHORIC ACID 72.27 mg/COPPER 1 mgA11AA
MULTIVITAMIN PEDIATRICمولتی ویتامین پدیاتریکINJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION0.25 mg/0.36 mg/0.4 mg/0.5 ug/4 mg/1.5 mg/6 ug/10 mg/40 ug/1mLPARENTERALTHIAMINE 0.25 mg/RIBOFLAVIN 0.36 mg/PYRIDOXINE 0.4 mg/COBALAMIN 0.5 ug/NIACINAMIDE 4 mg/PANTOTHENIC ACID 1.5 mg/BIOTIN 6 ug/ASCORBIC ACID 10 mg/FOLIC ACID 40 ug/1mLA11
MULTIVITAMIN THERAPEUTICمولتی ویتامین تراپیوتیکTABLET20 mg/25000 [iU]/5 mg/50 mg/10 mg/5 ug/150 mg/0.25 mg/500 [iU]/10 mg/1 mg/11.6 mgORALTHIAMINE 20 mg/VITAMIN A 25000 [iU]/RIBOFLAVIN 5 mg/NICOTINAMIDE N-OXIDE 50 mg/Vitamin B6 10 mg/COBALAMIN 5 ug/ASCORBIC ACID 150 mg/BIOTIN 0.25 mg/VITAMIN D 500 [iU]/TOCOPHEROL 10 mg/FOLIC ACID 1 mg/CALCIUM PANTOTHENATE 11.6 mgA11AA

مصرف در بارداری

گروه A

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات گسترده در انسان شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو در سه ماهه اول بارداری مشاهده نشده است و همچنین در سه ماهه های بعدی

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.